• /'æd'hɔk:/

  Thông dụng

  Tính từ

  đối phó, tình thế
  Đặc biệt
  ad hoc committee
  uỷ ban đặc biệt
  Không dự tính trước, không theo thể thức
  disputes are settled on an ad hoc basis
  các cuộc tranh chấp được giải quyết trên cơ sở phi thể thức


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bột phát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X