• Thông dụng

  Cách viết khác adaptableness

  Danh từ

  Tính có thể tra vào, tính có thể lắp vào
  Khả năng phỏng theo được, khả năng sửa lại được cho hợp
  Khả năng thích nghi, khả năng thích ứng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khả năng thích nghi
  khả năng thích ứng
  tính tương hợp

  Địa chất

  khả năng thích ứng

  Tham khảo chung

  Các từ liên quan

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X