• /¸mæliə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác malleableness

  Danh từ

  Tính dễ dát mỏng, tính dễ uốn
  (nghĩa bóng) tính dễ bảo

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính rèn được, tính dẻo

  Cơ - Điện tử

  Tính rèn được, tính dẻo

  Toán & tin

  tính dễ rèn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X