• /¸fleksi´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác flexility

  Danh từ

  Tính dẻo, tính mềm dẻo
  Tính dễ uốn nắn, tính dễ sai bảo
  Tính linh hoạt, tính linh động

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dẻo [độ dẻo]

  Cơ - Điện tử

  Tính dễ uốn, tính linh hoạt, khả năng thích ứng

  Giao thông & vận tải

  độ linh hoạt

  Hóa học & vật liệu

  độ mềm dẻo

  Toán & tin

  tính linh hoạt
  software flexibility
  tính linh hoạt phần mềm

  Kỹ thuật chung

  độ đàn hồi
  độ dẻo
  độ mềm
  độ uốn
  linh hoạt
  software flexibility
  tính linh hoạt phần mềm
  mềm dẻo
  tính đàn hồi
  structural flexibility
  tính đàn hồi cấu trúc
  tính dẻo
  flexibility influence coefficient
  hệ số ảnh hưởng tính dẻo
  tính cơ động
  tính mềm
  tính rèn được

  Kinh tế

  tính co giãn
  flexibility of prices
  tính co giãn của giá cả
  price flexibility
  tính co giãn của giá cả
  tính linh hoạt
  built-in flexibility
  tính linh hoạt ổn định
  financial flexibility
  tính linh hoạt tài chính
  functional flexibility
  tính linh hoạt chức năng
  labour flexibility
  tính linh hoạt sử dụng lao động
  numerical flexibility
  tính linh hoạt số lượng
  tính mềm dẻo
  price flexibility
  tính mềm dẻo của giá cả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X