• /ˈædɪkwəsi/

  Thông dụng

  Cách viết khác adequateness

  Danh từ

  Sự đủ, sự đầy đủ
  Sự tương xứng, sự đứng đáng; sự thích hợp, sự thích đáng, sự thoả đáng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phù hợp, sự thích hợp

  Cơ khí & công trình

  sự đầy đủ

  Kỹ thuật chung

  sự phù hợp
  sự thích hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X