• /'kompit(ә)nts/

  Thông dụng

  Cách viết khác competency

  Danh từ

  Năng lực, khả năng, bản lĩnh
  to have no competence for a task
  không có đủ khả năng làm việc gì
  Tiền thu nhập đủ để sống sung túc
  to have no more than a competence
  cũng chỉ kiếm đủ sống sung túc
  (pháp lý) thẩm quyền
  this does not fall within the competence of the court
  việc này không thuộc thẩm quyền của toà

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  năng lực
  năng lực, khả năng
  trách nhiệm

  Kinh tế

  năng lực
  legal competence
  năng lực hành vi pháp luật
  technical competence
  năng lực kỹ thuật
  phong lưu
  sung túc
  thẩm quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X