• /¸insə´fiʃənsi/

  Thông dụng

  Cách viết khác insufficience

  Như insufficience

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thiểu năng
  capsular insufficiency
  thiểu năng vỏ tuyến thượng thận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X