• /æd'meʒəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quy định từng phần, sự chia phần

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự định hạn

  Xây dựng

  sự chia từng phần

  Kỹ thuật chung

  kích thước khuôn khổ

  Kinh tế

  sự đo lường (trọng tải, sức chở của tàu bè)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X