• /¸dispen´seiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân phát, sự phân phối
  Sự sắp đặt (của trời, tạo hoá); mệnh trời
  Hệ thống tôn giáo; chế độ tôn giáo
  under the Christian dispensation
  dưới chế độ đạo Cơ-đốc
  Sự miễn trừ, sự tha cho
  ( + with) sự có thể bỏ qua, sự có thể đừng được, sự không cần đến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X