• /ə'pɔ:ʃnmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chia ra từng phần, sự chia thành lô

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  phân định
  phân phối
  basis of apportionment
  cơ sở phân phối
  unallocated apportionment
  phần chia chưa phân phối
  unallotted apportionment
  phần chia chưa phân phối
  sự chia ra từng phần
  tách khoản

  Chứng khoán

  Sự phân chia
  1. Saga.vn


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X