• /¸ɛərə´nɔ:tiks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Hàng không học

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngành hàng không
  Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA)
  Hội đồng Kỹ thuật vô tuyến cho ngành Hàng không

  Kinh tế

  hàng không bọc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X