• /ə´gou/

  Thông dụng

  Phó từ

  Trước đây, về trước
  five years ago
  năm năm trước đây, đã năm năm nay
  an hour ago
  một giờ trước đây
  long ago
  trước đây lâu lắm, đã lâu lắm rồi


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X