• /ə´grɛəriən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) ruộng đất
  the agrarian question
  vấn đề ruộng đất
  agrarian reforms
  cải cách ruộng đất, cải cách điền địa
  (thuộc) đất trồng trọt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X