• Giao thông & vận tải

  tuần hoàn khí
  air circulation duct
  đường ống tuần hoàn khí
  rate of air circulation
  tốc độ tuần hoàn khí

  Xây dựng

  sự tuần hoàn không khí
  heated air circulation
  sự tuần hoàn không khí nóng

  Điện lạnh

  sự tuần hoàn gió
  tuần hoàn gió
  air circulation control
  điều chỉnh tuần hoàn gió
  air circulation control
  sự điều chỉnh tuần hoàn gió
  air circulation pattern
  mô hình tuần hoàn gió
  air circulation space
  không gian tuần hoàn gió

  Cơ - Điện tử

  Sự lưu thông, tuần hoàn không khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X