• /dʌkt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ống, ống dẫn
  biliary duct
  (giải phẫu) ống mật

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) ống, đường ngầm; kênh

  Xây dựng

  đường dây

  Cơ - Điện tử

  ==

  Cơ khí & công trình

  không ống

  Ô tô

  ống dẫn (khí,dây)

  Kỹ thuật chung

  kênh
  accessible duct
  kênh đi lại được
  bypassing duct
  kênh bypas
  distribution duct
  kênh phân phối
  duct away
  dẫn theo kênh
  duct thermostat
  tecmostat trong kênh dẫn
  duct thermostat
  thermostat trong kênh dẫn
  incoming air duct
  kênh dẫn không khí hút
  laying in duct
  sự đặt dường ống theo kênh
  multiplex-duct conduit
  kênh nhiều đơn nguyên
  pipe duct
  kênh dẫn đường ống
  pipe duct
  kênh lắp đặt đường ống
  recirculating duct
  kênh tái tuần hoàn
  single duct
  kênh đơn
  suction duct
  kênh hút
  supply duct
  kênh cấp
  twin duct air conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí hai kênh
  twin duct air conditioning system
  hệ thống điều hòa không khí hai kênh
  vent duct
  kênh thông gió
  ventilating duct
  kênh thông gió
  ventilating duct
  đường ống (kênh) thông gió
  đường dẫn
  closed water duct
  đường dẫn nước kín
  oil duct or oil passage
  đường dẫn dầu nhớt
  đường cống cáp
  đường dây
  đường ống
  access duct
  đường ống (gió) vào
  air circulation duct
  đường ống tuần hoàn khí
  air distribution duct
  đường ống phân phối không khí
  bypass duct
  đường ống đi vòng
  closed water duct
  đường ống dẫn nước kín
  cooling air duct
  đường ống gió lạnh
  cooling duct
  đường ống làm nguội
  de-icing duct
  đường ống phá băng
  duct trench
  hào đặt đường ống
  elongated duct
  đường ống (được) kéo dài
  equivalent length (ofduct)
  chiều dài tương đương (của đường ống)
  exhaust duct
  đường ống hút
  fresh air duct
  đường ống hút gió tươi
  fuel line duct
  đường ống dẫn nhiên liệu
  heating duct
  đường ống dẫn nhiệt
  hot-air duct
  đường ống không khí nóng
  mail duct
  đường ống chuyển thư
  main duct
  đường ống (gió) dẫn chính
  main duct
  đường ống dẫn (gió) chính
  pipe duct
  kênh dẫn đường ống
  pipe duct
  kênh lắp đặt đường ống
  pipe duct
  đường ống dẫn nước
  pipeline duct
  rãnh đặt đường ống
  recirculation air duct
  đường ống khí tái tuần hoàn
  ring duct
  đường ống dẫn vòng
  supply air duct
  đường ống khí cấp
  under floor duct
  đường ống đặt dưới nền nhà
  ventilating duct
  đường ống (kênh) thông gió
  ventilation duct
  đường (ống) thông gió
  warm-air duct
  đường ống không khí nóng
  đường ngầm
  đường ống dẫn
  closed water duct
  đường ống dẫn nước kín
  fuel line duct
  đường ống dẫn nhiên liệu
  heating duct
  đường ống dẫn nhiệt
  main duct
  đường ống dẫn (gió) chính
  pipe duct
  đường ống dẫn nước
  ring duct
  đường ống dẫn vòng
  đường xoi
  máng
  multiplex-duct conduit
  máng nhiều đơn nguyên
  parotid duct
  ống tuyến mang tai
  stensen duct
  ống phân tiết dài của tuyến nước bọt dưới mang tai
  wiring duct
  máng điện kỹ thuật
  mương
  ống
  ống dẫn
  ống dẫn gió
  ống thông gió
  duct fitting
  mối nối ống thông gió
  pocket-ventilating duct
  ống thông gió bunke
  trunk duct
  ống thông gió chính
  ventilation duct
  đường (ống) thông gió
  rãnh
  cable duct
  rãnh (đặt) cáp
  ceiling duct
  rãnh ngầm trong trần
  laying in duct
  sự đặt dường ống theo rãnh
  manure duct
  rãnh thải phân
  pipeline duct
  rãnh đặt đường ống
  under floor duct
  rãnh thoát nước dưới nền nhà
  underfloor duct
  rãnh ngầm dưới sàn
  vaulted duct
  rãnh hình vòm
  ventilating duct
  rãnh thông gió
  sự tiếp xuyên

  Kinh tế

  ống
  ống dẫn

  Địa chất

  đường ống dẫn, máng dẫn nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X