• Cơ khí & công trình

  sự lưu thông không khí

  Giao thông & vận tải

  không lưu
  air traffic control
  sự kiểm soát không lưu
  air traffic control (ATC)
  sự điều khiển không lưu
  air traffic control center
  trung tâm điều khiển không lưu
  air traffic control center
  trung tâm kiểm soát không lưu
  air traffic control centre
  trung tâm điều khiển không lưu
  air traffic control centre
  trung tâm kiểm soát không lưu
  air traffic control clearance
  khoảng giãn cách kiểm soát không lưu
  air traffic control service
  dịch vụ kiểm soát không lưu
  air traffic controller
  bộ điều khiển không lưu
  air traffic pattern
  mẫu hình không lưu

  Kỹ thuật chung

  giao thông trên không

  Xây dựng

  sự vận tải đường không

  Kinh tế

  giao thông đường không
  automated en-route air traffic control
  tự động hóa kiểm soát giao thông đường không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X