• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  máy móc hóa

  Giải thích EN: Done by automation; involving the principles or techniques of automation. Thus, automated inventory, automated system, and so on.

  Giải thích VN: Thực hiện bằng máy móc tự động. Ví dụ như kiểm kê tự động, hệ thống tự động, v.v.

  tự động hóa
  AO (automatedoffice)
  văn phòng tự động hóa
  AO (automatedoperator)
  bộ thao tác tự động hóa
  AOI (automatedoperator interface)
  giao diện thao tác tự động hóa
  ART (automatedreasoning tool)
  công cụ suy luận tự động hóa
  ATL (automatedtape library)
  thư viện băng từ tự động hóa
  ATOGRP (automatedgrouping system)
  hệ thống sắp nhóm tự động hóa
  automated assembly
  lắp ráp tự động hóa
  automated control system
  hệ điều khiển tự động hóa
  automated control system
  hệ quản lý tự động hóa
  automated engineering design (AED)
  thiết kế kỹ thuật tự động hóa
  automated equipment
  thiết bị tự động hóa
  automated graphics
  đồ họa tự động hóa
  automated grouping system (ATOGRP)
  hệ thống sắp xếp tự động hóa
  Automated Highway Systems (AHS)
  các hệ thống cao tốc tự động hóa
  automated logic diagram (ALD)
  giản đồ logic tự động hóa
  automated office
  văn phòng tự động hóa
  automated operator interface (AOI)
  giao diện thao tác tự động hóa
  automated reasoning tool (ART)
  công cụ suy luận tự động hóa
  automated system
  hệ (thống) tự động hóa
  automated system
  hệ thống tự động hóa
  automated tape library (ATL)
  thư viện băng từ tự động hóa
  automated testing
  sự thử tự động hóa
  British Library Automated information Service (BLAISE)
  Dịch vụ tự động hóa thông tin thư viện Anh Quốc
  Digital Automated Radar Tracking System (DARTS)
  Hệ thống bám Rada số tự động hóa
  NASA Automated System Internet Response capability (NASIRC)
  Khả năng đáp ứng Internet của hệ thống tự động hóa NASA
  Partially Automated Digital Signal Cross-Connect (PADSX)
  kết nối chéo tín hiệu số tự động hóa từng phần
  Standard Automated Material Management System (SAMMS)
  hệ thống quản lý vật liệu tự động hóa tiêu chuẩn

  Xây dựng

  thuộc tự động

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  by hand , manual

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X