• /ə´lu:d/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Nói bóng gió, ám chỉ
  to allude to something/ somebody
  nói bóng gió một việc gì, ám chỉ một việc gì/ám chỉ ai


  hình thái từ


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nói bóng gió

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X