• /im'plai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ý nói; ngụ ý; bao hàm ý
  silence implies consent
  im lặng là ngụ ý bằng lòng
  do you imply that I am not telling the truth?
  ý anh muốn nói rằng tôi không kể sự thực phải không?

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bao hàm; kéo theo; có hệ quả, có nghĩa; hiểu ngầm l

  Kỹ thuật chung

  kéo theo
  ngụ ý

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X