• /´indikeit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chỉ, cho biết, ra dấu
  the signpost indicated the right road for us to follow
  tấm biển chỉ đường đã chỉ cho chúng tôi con đường đúng
  Tỏ ra, ra ý, ngụ ý, biểu lộ, biểu thị
  his refusal indicated a warning
  sự từ chối của ông ta ngụ ý cảnh cáo
  Trình bày sơ qua, nói ngắn gọn
  in his speech, he indicated that...
  trong bài nói, ông ta trình bày sơ qua là...
  (y học) cần phải, đòi hỏi phải
  some illnesses indicate radical treatment
  một vài thứ bệnh đòi hỏi phải trị tận gốc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chỉ thị, chỉ báo, chỉ dẫn, ký hiệu

  Cơ - Điện tử

  (v) chỉ báo, chỉ dẫn, chỉ, ký hiệu

  Toán & tin

  chứng tỏ rằng

  Kỹ thuật chung

  báo
  chỉ
  chỉ báo
  chỉ dẫn
  chứng tỏ

  Địa chất

  chỉ báo, chỉ dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X