• /ə´lu:viəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) bồi tích, (thuộc) đất bồi, (thuộc) phù sa
  alluvial soil
  đất phù sa, đất bồi

  Danh từ

  Đất phù sa, đất bồi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bồi đắp
  bồi tích
  alluvial clay
  đất sét bồi tích
  alluvial cone
  côn bồi tích
  alluvial cone
  nón bồi tích
  alluvial fan
  quạt bồi tích
  alluvial flat
  đồng bằng bồi tích
  alluvial formation
  tầng bồi tích
  alluvial layer
  lớp bồi tích
  alluvial placer
  sa khoáng bồi tích
  alluvial plain
  đồng bằng bồi tích
  alluvial river
  sông bồi tích
  alluvial slope
  sườn bồi tích
  alluvial soil
  đất bồi tích
  alluvial terrace
  thềm bồi tích
  alluvial valley
  thung lũng bồi tích
  alluvial water
  nước bồi tích
  đất bồi
  phù sa
  phù xa

  Địa chất

  sa khoáng, bồi tích, phù sa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X