• /ə´lu:viəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .alluvia, alluviums

  Bồi tích, đất bồi, đất phù sa
  alluvium period
  (địa lý,địa chất) kỷ thứ tư

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bồi tích
  alluvium period
  thời kỳ bồi tích
  fluvial alluvium
  bồi tích sông
  foundation in alluvium
  móng trên nền bồi tích
  heterogeneous alluvium
  bồi tích không đồng nhất
  homogenous alluvium
  bồi tích đồng nhất
  old alluvium
  bồi tích cổ
  recent alluvium
  bồi tích trẻ
  river bed alluvium
  bồi tích lòng sông
  water bearing alluvium
  bồi tích chứa nước
  đất bồi
  đất bồi tích
  phù sa
  phù xa

  Địa chất

  bồi tích, phù sa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X