• /¸hetərou´dʒi:niəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hỗn tạp, khác thể, không đồng nhất

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  không đồng nhât
  tính dị thể

  Toán & tin

  không thuần nhất, không đơn loại phức tạp

  Y học

  dị thể

  Điện lạnh

  không đồng chất
  không đồng tính
  không thuần khiết

  Kỹ thuật chung

  hỗn tạp
  không đồng nhất
  heterogeneous alluvion
  bồi tích không đồng nhất
  heterogeneous alluvium
  bồi tích không đồng nhất
  heterogeneous body
  vật thể không đồng nhất
  heterogeneous computer network
  mạng máy tính không đồng nhất
  heterogeneous environment
  môi trường không đồng nhất
  heterogeneous foundation bed
  nền không đồng nhất
  Heterogeneous LAN Manager (HLM)
  Phần tử quản lý mạng LAN không đồng nhất
  heterogeneous material
  vật liệu không đồng nhất
  heterogeneous medium
  môi trường không đồng nhất
  Heterogeneous Multi-Processing (HMP)
  đa xử lý không đồng nhất
  heterogeneous network
  mạng không đồng nhất
  Heterogeneous Network Computing Environment (usuallyas HeNCE) (HENCE)
  Môi trường tính toán mạng không đồng nhất (thường viết là HeNCE)
  heterogeneous orbit
  quỹ đạo không đồng nhất
  heterogeneous profile
  mặt cắt không đồng nhất
  heterogeneous stone
  đá không đồng nhất
  heterogeneous structural system
  hệ cấu trúc không đồng nhất
  heterogeneous system
  hệ không đồng nhất
  không thuần nhất
  heterogeneous distribution
  phân phối không thuần nhất
  dị tính
  heterogeneous medium
  môi trường dị tính
  phức tạp

  Địa chất

  (thuộc) không đồng nhất, hỗn tạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X