• Kỹ thuật chung

    điểm đặt chuẩn cho máy đo độ cao

    Giải thích EN: The standard value of atmospheric pressure to which altimeters in aircraft are set in order to provide an accurate measurement of altitude. Giải thích VN: Giá trị chuẩn của áp suất khí quyển mà máy đo ở máy bay được đặt nhằm cung cấp dộ cao chính xác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X