• /,ætməs'ferik/

  Thông dụng

  Cách viết khác atmospherical

  Tính từ

  (thuộc) quyển khí, (thuộc) không khí
  atmospheric oxygen
  không khí
  atmospheric pressure
  áp suất không khí

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khí quyển
  atmospheric acoustics
  âm học khí quyển
  atmospheric agent
  tác nhân khí quyển
  atmospheric air
  không khí khí quyển
  atmospheric and vacuum distillation unit
  thiết bị chân không khí quyển
  atmospheric anomaly
  dị thường khí quyển
  atmospheric boiling point
  điểm sôi khí quyển
  atmospheric change
  biến đổi khí quyển
  atmospheric column
  cột chưng cất khí quyển
  atmospheric conditions
  các điều kiện khí quyển
  atmospheric corrosion
  ăn mòn do khí quyển
  atmospheric corrosion resistant steel
  thép chống rỉ do khí quyển
  atmospheric discharge
  sự phóng điện khí quyển
  atmospheric drag
  lực cản khí quyển
  atmospheric drag
  lực hãm khí quyển
  atmospheric effects
  ảnh hưởng (của) khí quyển
  atmospheric electric charges
  các điện tích khí quyển
  atmospheric electric charges
  điện tích khí quyển
  atmospheric electricity
  điện khí quyển
  atmospheric emission
  phát xạ điện khí quyển
  atmospheric friction
  sự cọ sát khí quyển
  atmospheric friction
  sự ma sát khí quyển
  atmospheric front
  fron khí quyển
  atmospheric gradient
  trong khí quyển
  atmospheric humidity
  độ ẩm khí quyển
  atmospheric load
  tải trọng khí quyển
  atmospheric mass-AM
  khối lượng khí quyển
  atmospheric model
  mô hình khí quyển
  atmospheric moisture
  độ ẩm khí quyển
  atmospheric moisture
  độ ẩm trong khí quyển
  atmospheric nitrogen
  nitơ (trong) khí quyển
  atmospheric noise
  tạp âm khí quyển
  atmospheric over-voltage
  quá điện áp khí quyển
  atmospheric path
  đường khí quyển
  atmospheric precipitation
  nước rơi khí quyển
  atmospheric pressure
  áp suất khí quyển
  atmospheric radio wave
  sóng vô tuyến khí quyển
  atmospheric rainfall
  lượng nước rơi khí quyển
  atmospheric refractive index
  chỉ số khúc xạ khí quyển
  atmospheric refractive index gradient
  gradient chỉ số khúc xạ khí quyển
  atmospheric sound channel
  kênh âm thanh khí quyển
  atmospheric sounder
  máy thăm sò khí quyển
  atmospheric sounder
  máy thám trắc khí quyển
  atmospheric subsidence
  sự sa lắng khí quyển
  atmospheric temperature
  nhiệt độ khí quyển
  atmospheric transfer function
  chức năng chuyển giao khí quyển
  atmospheric transmittance
  hệ số truyền khí quyển
  atmospheric transmittancy
  hệ số truyền khí quyển
  atmospheric water
  nước khí quyển
  atmospheric window
  cửa sổ khí quyển
  atmospheric-noise intensity
  mức tiếng động khí quyển
  Global Atmospheric Aerosol Radiation Experiment (GAAREX)
  thí nghiệm bức xạ huyền phù khí quyển toàn cầu
  IR atmospheric temperature sounder
  máy thăm dò nhiệt độ khí quyển
  IR atmospheric temperature sounder
  máy thám trắc nhiệt độ khí quyển
  Measurement of Atmospheric Pollution from Satellites (MAPS)
  đo ô nhiễm khí quyển từ vệ sinh
  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
  quản lý khí quyển và đại dương quốc gia
  overvoltage of atmospheric origin
  quá điện áp khí quyển
  prevention of atmospheric pollution
  sự phòng ngừa ô nhiễm khí quyển
  Radio Atmospheric Observation Balloon (RAOB)
  khinh khí cầu quan sát tầng khí quyển bằng vô tuyến
  standard atmospheric pressure
  áp lực khí quyển tiêu chuẩn
  standard atmospheric pressure
  áp suất atmosphe (khí quyển) tiêu chuẩn
  standard atmospheric pressure
  áp suất khí quyển tiêu chuẩn

  Địa chất

  (thuộc) khí quyển

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  down-to-earth , grounded

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X