• /,intə'mi:djəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trung gian, đóng vai trò hoà giải

  Danh từ

  Người làm trung gian, người hoà giải
  Vật ở giữa, vật trung gian
  Hình thức trung gian, giai đoạn trung gian
  Phương tiện

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  trung gian
  intermediary integral, intermediate integral
  tích phân trung gian
  intermediary liquid
  chất lỏng trung gian
  intermediary liquid
  chất tải lạnh trung gian

  Kinh tế

  người môi giới
  independent intermediary
  người môi giới độc lập
  người tổ chức trung gian
  người trung gian
  independent intermediary
  người trung gian độc lập

  Địa chất

  trung gian, trung bình, chuyển tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X