• /´æmbə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hổ phách
  (định ngữ) bằng hổ phách; (có) màu hổ phách

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  màu hổ phách

  Kỹ thuật chung

  hổ phách
  amber color
  màu hổ phách
  amber mica
  mica hổ phách
  amber-color
  màu hổ phách (vàng)
  neutral amber glass
  kính màu hổ phách trung tính

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  hổ phách

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, adjective
  brown , golden , tan , yellowish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X