• /ˈgoʊldən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng vàng
  Có vàng, nhiều vàng
  Có màu vàng
  golden hair
  tóc màu vàng
  Quý giá, quý báu, quý như vàng
  a golden opportunity
  một dịp quý báu
  golden remedy
  thuốc quý, thuốc thánh
  Thịnh vượng; hạnh phúc
  the golden age
  thời đại hoàng kim, thời vàng son, thời oanh liệt

  Cấu trúc từ

  the Golden City
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thành phố Xan-Fran-xit-co
  the golden mean
  sự dung hoà, sự cân bằng
  a golden handshake
  số tiền dành cho một viên chức kỳ cựu khi nghỉ việc
  golden opinions
  sự tôn trọng
  the golden rule
  (kinh thánh) quy tắc xử sự chuẩn mực, khuôn vàng thước ngọc
  the Golden State
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bang Ca-li-fo-ni-a
  golden wedding
  Xem wedding
  To worship the golden calf
  Xem calf
  silence is golden
  im lặng là thượng sách, im lặng là vàng
  to kill the goose that lays the golden egg
  thấy lợi trước mắt mà không thấy hại về sau, tham lợi trước mắt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bằng vàng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X