• /´maikə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (khoáng chất) mi ca

  Chuyên ngành

  Y học

  hạt, mẫu, mica

  Kỹ thuật chung

  mica

  Giải thích VN: Khoáng chất hơi trong, kết thành tinh thể có thể tách rời ra từng lá mỏng, dùng để cách điện như chất điện môi bộ tụ điện, đặc biệt có thể chịu được nhiệt độ cao.

  amber mica
  mica hổ phách
  black mica
  mica đen
  block mica
  mica chẻ mạch
  block mica
  mica chẻ tách
  brittle mica
  mica giòn
  common mica
  mica thường
  crystal-pearl mica paint
  sơn mica ngọc pha lê
  lithium mica
  mica lithi
  lithium mica
  mica litium
  metalized mica capacitor
  tụ điện mica mạ kim loại
  metallized mica capacitor
  tụ điện mica mạ kim loại
  mica capacitor
  tụ điện mica
  mica cone
  nón mica
  mica cone
  phễu mica
  mica cone
  vòng mica chữ V
  mica dielectric capacitor
  tụ chất điện môi mica
  mica flake
  tấm mica
  mica foil
  lá mica
  mica paint
  sơn mica
  mica paint
  thuốc màu mica
  mica powder
  bột mica
  mica sandstone
  sa thạch mica
  mica schist
  đá phiến mica
  mica sheet
  tấm mica
  mica slate
  đá phiến mica
  mica undercutter
  dao cắt mica
  muscovite mica
  mica trắng
  muscovite mica
  mica trắng, mutcovit
  pearl-mica paint
  sơn mica màu ngọc
  potash mica
  mica trắng
  sheet mica
  tấm mica
  shell mica
  mica lớp
  silver mica capacitor
  tụ bạc-mica
  undercut mica
  sự cắt mica sâu
  uran-mica
  mica uran
  uranium mica
  urani dạng mica
  white mica
  mica trắng

  Địa chất

  mica

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X