• /¸kɔris´pɔndənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thông tín viên, phóng viên (báo chí)
  war correspondent
  phóng viên mặt trận
  Người viết thư; người thường xuyên trao đổi thư từ, công ty thường xuyên trao đổi thư từ (với một người hoặc công ty ở nước ngoài)

  Tính từ

  ( + to, with) xứng với, tương ứng với, ; phù hợp với, đúng với
  to be correspondent to (with) something
  xứng với vật gì; phù hợp với vật gì, đúng với vật gì

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hiệu buôn giao dịch
  ngân hàng giao dịch
  thông tín viên
  foreign correspondent
  thông tín viên, phái viên thường trực ở nước ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X