• /nju:'mætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đầy không khí
  a pneumatic tyre
  bánh hơi
  pneumatic hammer
  búa hơi, búa gió
  (kỹ thuật) chạy bằng khí, chạy bằng hơi; làm việc nhờ khí nén
  a pneumatic drill
  máy khoan bằng khí nén
  Chạy bằng lốp hơi, có lốp hơi
  (động vật học) có nhiều khoang khí, xốp (xương chim)
  (tôn giáo) (thuộc) tinh thần, (thuộc) linh hồn

  Danh từ

  Lốp hơi, lốp bơm hơi
  Xe chạy bằng lốp hơi

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc khí nén, chạy bằng khí, chạy bằnghơi

  Cơ khí & công trình

  thuộc khí

  Vật lý

  thuộc hơi
  thuộc khí nén

  Xây dựng

  kiểu khí nén
  automatic pneumatic pump
  bơm kiểu khí nén tự động
  rotary pneumatic tool
  dụng cụ xoay kiểu khí nén

  Điện lạnh

  khí lực

  Kỹ thuật chung

  chạy bằng khí
  hơi
  khí nén

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  aerial , atmospheric

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X