• /slʌmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hạ giá nhanh, sự sụt giá bất thình lình
  Sự ế ẩm, sự đình trệ, sự trì trệ,sự giảm sức mua bất ngờ (trong buôn bán)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) thời kỳ khủng hoảng (của một người, một nền (kinh tế)..)
  Sự mất hứng thú

  Nội động từ

  Hạ nhanh, sụt thình lình (giá cả)
  Ế ẩm, đình trệ (việc buôn bán)
  Sụp xuống; ngồi sụp xuống
  to slump into a chair
  ngồi sụp xuống ghế

  Hình Thái Từ


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) xuống giá (hàng) nhanh; khủng hoảng

  Hóa học & vật liệu

  sự ế ẩm (hàng hóa)
  sự hạ giá nhanh

  Xây dựng

  độ sụt (của chùy hình nón trong hỗn hợp bê tông)
  độ sụt hình nón (vữa bê tông)
  sự lún của đất

  Kỹ thuật chung

  độ lún
  độ sụt
  sự sụt
  sự sụt đất
  sự sụt lún
  sự trượt đất

  Kinh tế

  buôn bán ế ẩm
  đình trệ (của thị trường)
  ế ẩm
  sự đình đốn
  sự ế ẩm
  sự khủng hoảng (kinh tế, tiền tệ...)
  sự suy sụp
  sự suy thoái
  sự sụp đổ
  sự sụt giá bất thình lình
  sự sụt mạnh
  sự sụt mạnh (giá cả, giá tiền tệ)
  sụp đổ
  sụt đột ngột (giá cả, giá tiền tệ...)
  sụt mạnh
  suy sụp
  tiêu điều (của thị trường)
  tình trạng suy sụp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X