• /¸ænti´kwɛəriən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc về đồ cổ

  Danh từ

  Người sưu tầm đồ cổ, người nghiên cứu đồ cổ, người bán đồ cổ
  Antiquarian's shop
  Cửa hàng bán đồ cổ
  Khổ giấy vẽ 134 x 79 cm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  modern , new , young

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X