• /ə'bsɔli:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cổ xưa, quá hạn, đã lỗi thời
  obsolete text-books
  những sách giáo khoa không còn dùng được nữa
  obsolete words
  những từ không dùng được nữa
  obsolete pencil
  Những cái bút này đã hỏng


  (sinh vật học) teo đi

  Danh từ

  Người cổ
  Vật cổ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không đúng
  lỗi thời
  obsolete element
  phần tử lỗi thời
  phế bỏ
  quá hạn

  Kinh tế

  bỏ đi
  cũ kỹ
  đã lỗi thời
  hết dùng
  phế bỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X