• /´æpəzit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thích hợp, thích đáng, đúng lúc
  an apposite remark
  một lời nhận xét thích đáng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X