• Thông dụng

  Tính từ

  Có thể dùng được, có thể áp dụng được, có thể ứng dụng được
  Xứng, thích hợp
  to be applicable to something
  thích hợp với cái gì

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  áp dụng được
  thích dụng
  trải được

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  có thể áp dụng (ứng dụng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X