• /¸æprə´pou/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Đúng lúc, thích hợp

  Giới từ

  Về
  apropos of this, you should apply at employment agencies for further information
  về vấn đề này, anh nên liên hệ với các văn phòng giới thiệu việc làm thì rõ hơn

  Danh từ

  Việc đúng lúc, điều thích hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X