• /´pə:tinənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đúng chỗ, thích đáng, thích hợp; đi thẳng vào (vấn đề...)
  phù hợp, có liên quan
  Please keep your comments pertinent to the topic under discussion
  Xin vui lòng đưa ra các nhận xét có liên quan tới chủ đề đang thảo luận
  pertinent question
  câu hỏi đúng chỗ
  pertinent comments
  những lời bình luận thích đáng


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thích hợp, đáng

  Xây dựng

  đáng

  Kỹ thuật chung

  thích ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X