• Xây dựng

  khung bán nguyệt
  khung tò vò

  Kỹ thuật chung

  giá vòm
  giàn giáo

  Giải thích EN: A temporary structure used to support masonry or concrete arches during construction. Giải thích VN: Một kết cấu mang tính chất tạm thời, dùng để đỡ các công trình hoặc các kết cấu vòm băng bê tông trong khi đang xây dựng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X