• /´a:m¸bænd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Băng tay
  tonight, all the insurgents will wear red armbands when attacking the enemy post in the town
  đêm nay, tất cả quân khởi nghĩa đều sẽ đeo băng tay đỏ khi tấn công đồn giặc trong thị trấn


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  brassard , crape , crepe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X