• /tə´nait/

  Thông dụng

  Cách viết khác to-night

  Phó từ & danh từ

  Đêm nay, tối nay
  tonight it will rain
  đêm nay trời sẽ mưa
  Tonight's radio news
  Tin tức truyền thanh đêm nay
  tonight will be cloudy
  trời sẽ âm u vào tối hôm nay

  Phó từ

  Vào đêm nay, vào tối nay, vào ngày nay
  see you at nine o'clock tonight, then
  vậy gặp anh vào chín giờ tối nay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X