• /ə¸roumətai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Xem aromatize

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự làm thơm

  Giải thích EN: The conversion of nonaromatic hydrocarbons to aromatic hydrocarbons. Giải thích VN: Sự chuyển hóa hydrocarbons không thơm sang hydrocarbons thơm.

  thơm hóa
  aromatization catalytic process
  quá trình thơm hóa xúc tác
  aromatization process
  quá trình thơm hóa

  Kinh tế

  sự thơm hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X