• BrE & NAmE /,ærə´mætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thơm
  aromatic spices
  hương liệu
  aromatic compound
  (hoá học) hợp chất thơm

  Chuyên ngành

  Y học

  cây hương liệu, thuốc hương liệu
  thơm
  aromatic alcohol
  rượu thơm, rượu mạch vòng
  aromatic hydrocarbon
  hidrocacbon thơm

  Kỹ thuật chung

  chất thơm
  aromatic compound
  hợp chất thơm
  aromatic free petroleum
  dầu mỏ không chứa chất thơm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  acrid , bland , unsavory

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X