• /a:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mông, đít, hậu môn
  You stupid arse!
  Đồ ngu!
  arse-hole
  lỗ đít
  arse-licker
  người nịnh bợ người khác, Đồ liếm đít
  not to know one's arse from one's elbows

  Xem know

  Động từ

  to arse about (around)
  cư xử một cách ngu xuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X