• (đổi hướng từ Elbows)
  /elbou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khuỷu tay; khuỷu tay áo
  Góc, khuỷu (giống khuỷu tay)

  Ngoại động từ

  Thúc (bằng) khuỷu tay, hích
  to elbow someone aside
  thúc ai ra một bên
  to elbow one's way through the crowd
  thúc khuỷu tay đi lách qua đám đông
  to elbow someone off (out off) something
  hích ai ra khỏi cái gì, loại ai ra khỏi cái gì

  Nội động từ

  Lượn khúc (đường đi, sông...)

  Cấu trúc từ

  At someone's elbow
  Ở cạnh nách ai
  To lift one's elbow
  Hay chè chén
  out at elbows
  sờn khuỷu, thủng khuỷu tay (áo)
  Nghèo xơ nghèo xác (người)
  to rub elbows with someone
  sát cánh với ai
  To rub elbows with death
  suýt chết
  up to the elbows in work
  bận rộn, tối tăm mặt mũi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Khuỷu, ống khuỷu

  Vật lý

  khuỷu (tay máy)

  Xây dựng

  khủy tay

  Kỹ thuật chung

  cút ống nước
  khuỷu
  bent elbow
  khuỷu cong
  capped elbow
  viêm túi thanh mạc khuỷu tay
  cast-iron elbow
  khuỷu ống gang đúc
  elbow (conduitelbow)
  ống khuỷu
  elbow (pipeelbow)
  ống khuỷu
  elbow action tap
  vòi tác dụng khuỷu
  elbow catch
  then khuỷu
  elbow joint
  mối nối khuỷu
  elbow joint
  mối nối khuỷu ống
  elbow pad
  bộ đệm khuỷu
  elbow pipe
  khuỷu nối ống chữ L
  elbow pipe
  khuỷu ống
  elbow pipe
  ống khuỷu
  elbow rail
  ray khuỷu (đường sắt)
  elbow rest
  cái tỳ khuỷu tay
  elbow screw joint
  mối nối khuỷu bằng vít
  elbow union
  chỗ nối khuỷu
  elbow union
  măng song khuỷu (ống)
  elbow wrench
  chìa vặn kiểu gấp khuỷu
  flow elbow
  khuỷu chảy
  flow elbow
  ống khuỷu chảy
  medial ligament of elbow Joint
  dây chằng bên trong khớp khuỷu tay
  pipe elbow
  khuỷu ống
  pipeline elbow
  khuỷu đường ống
  reducing elbow
  khuỷu chuyển
  reducing elbow
  khuỷu ống giảm nhỏ
  reducing elbow
  ống khuỷu đầu thu nhỏ
  side outlet elbow
  ống khuỷu xả bên
  tennis elbow
  khuỷu tay quần vợt
  three-way elbow
  ống khuỷu chạc ba
  twin elbow
  khuỷu kép
  union elbow
  khuỷu liên hợp
  union elbow
  khuỷu nối
  khuỷu nối
  elbow pipe
  khuỷu nối ống chữ L
  khuỷu nối ống
  elbow pipe
  khuỷu nối ống chữ L
  khuỷu ống
  cast-iron elbow
  khuỷu ống gang đúc
  elbow joint
  mối nối khuỷu ống
  elbow union
  măng song khuỷu (ống)
  reducing elbow
  khuỷu ống giảm nhỏ
  ống nhánh
  ống cút
  ống góp
  ống khuỷu
  flow elbow
  ống khuỷu chảy
  reducing elbow
  ống khuỷu đầu thu nhỏ
  side outlet elbow
  ống khuỷu xả bên
  three-way elbow
  ống khuỷu chạc ba
  ống nối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X