• /əˈraʊnd/

  Thông dụng

  Phó từ

  Xung quanh, vòng quanh
  the tree measures two meters around
  thân cây đo vòng quanh được hai mét
  Đó đây, chỗ này, chỗ nọ, khắp nơi
  to travel around
  đi du lịch đó đây
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quanh quẩn, loanh quanh, ở gần
  around here
  quanh đây
  to hang around
  ở quanh gần đây
  to get (come) around
  gần lại, đến gần, sắp đến

  Giới từ

  Xung quanh, vòng quanh
  to walk around the house
  đi vòng quanh nhà
  Đó đây, khắp
  to travel around the country
  đi du lịch khắp xứ
  Khoảng chừng, gần
  around a million
  khoảng chừng một triệu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vòng quanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X