• /´æʃlə/

  Thông dụng

  Cách viết khác ashler

  Danh từ

  (kiến trúc) đá khối
  Vật xây bằng đá khối

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đá hộc để xây

  Kỹ thuật chung

  đá chẻ
  đá đẽo
  đá hộc

  Giải thích EN: 1. stones as they come from a quarry.stones as they come from a quarry.2. stones that are cut and dressed.stones that are cut and dressed. Giải thích VN: 1. đá lấy từ các mỏ đá 2. Đá đã được cắt và đánh bóng.

  đá khối
  đá tảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X