• (đổi hướng từ Stones)
  /stoun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá; loại đá
  as hard as a stone
  rắn như đá
  built of stone
  xây bằng đá
  Cục đá có bất kỳ hình dáng nào (cỡ nhỏ, bị vỡ ra, cắt ra)
  a pile of stones
  một đống đá
  a road covered with stones
  con đường rải đá
  ( (thường) trong từ ghép) hòn đá được đập, đẽo để dùng vào một mục đích riêng
  a gravestone
  bia mộ
  stepping-stones
  các tảng đá kê bước chân
  paving stones
  đá lát đường
  millstones
  đá cối xay
  Đá (mưa đá)
  Đá quý, ngọc (như) precious stone
  (đôi khi trong từ ghép) hột (của quả mơ, quả lựu..) (như) pit
  a damson stone
  hạt mận tía
  (y học) sỏi (thận, bóng đái... gây ra đau đớn) (nhất là trong từ ghép)
  ( số nhiều) (viết tắt) st) xtôn; 14 pao (đơn vị đo trọng lượng, khoảng 6, 4 kg)
  (thực vật học) hạch (quả cây)
  (giải phẫu) hòn dái
  ( số nhiều không đổi) Xtôn (đơn vị trọng lượng khoảng 6, 400 kg)

  Ngoại động từ

  Ném đá vào (ai)
  to stoned to death
  bị xử ném đá đến chết
  Trích hạt, lấy hạt ra (ở quả)
  Rải đá, lát đá

  Tính từ

  Bằng đá
  stone building
  nhà bằng đá

  Cấu trúc từ

  to give a stone for bread
  giúp đỡ giả vờ
  to mark with a white stone
  ghi là một ngày vui
  stocks and stones
  vật vô tri vô giác
  stones will cry out
  vật vô tri vô giác cũng phải mủi lòng phẫn uất (tộc ác tày trời)
  those who live in glass houses should not throw stones
  (nghĩa bóng) mình nói xấu người ta, người ta sẽ nói xấu mình
  to throw stones at somebody
  nói xấu ai, vu cáo ai
  a stone's throw
  một khoảng rất ngắn
  stone the crows
  (dùng (như) một lời cảm thán thể hiện ngạc nhiên, bàng hoàng, ghê tởm..)
  well, stone the crows, he's done it again !
  thật quá quắt, anh ta lại làm cái trò đó nữa!

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sửa đá mài

  Thực phẩm

  bỏ hột (quả)
  tách hột

  Kỹ thuật chung

  đá mài
  đá
  mài nghiền
  sỏi

  Kinh tế

  đá
  đà mài
  hạt
  nhân
  Stôn

  Giải thích VN: Đơn vị trọng lượng của Anh.

  tách bỏ hạt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  boulder , crag , crystal , gem , grain , gravel , jewel , metal , mineral , ore , pebble , rock , (of fruit)endocarp , a

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X