• /¸æsig´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ấn định, sự hẹn (ngày, giờ, nơi hội họp...)
  Sự chia phần
  (pháp lý) sự nhượng lại
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự gặp gỡ yêu đương bất chính; sự hẹn hò bí mật

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chuyển nhượng
  phân phối
  sự chuyển hướng
  sự nhượng lại
  ủy thác

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X