• /ə'pɔintmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bổ nhiệm, chức vụ được bổ nhiệm
  appointment of someone to a post
  sự bổ nhiệm ai vào một chức vụ
  Sự hẹn gặp; giấy mời, giấy triệu tập
  to make (fix) an appointment with someone
  hẹn gặp ai
  to break an appointment
  thất hẹn, sai hẹn
  to keep an appointment
  đúng hẹn
  Chiếu chỉ; sắc lệnh
  by the king's appointment
  do chiếu chỉ của vua
  ( số nhiều) đồ đạc, đồ trang bị, đồ thiết bị
  ( số nhiều) (từ cổ,nghĩa cổ) tiền lương, lương bổng

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  sự bổ nhiệm
  peripheral appointment
  sụ bổ nhiệm trực tiếp
  temporary appointment
  sự bổ nhiệm tạm thời

  Kỹ thuật chung

  cuộc hẹn
  sự bố trí

  Kinh tế

  chức vụ được bổ nhiệm
  cuộc hẹn
  giấy mời
  giấy triệu tập
  sự bổ nhiệm
  appointment to a post
  sự bổ nhiệm vào một chức vụ
  permanent appointment
  sự bổ nhiệm lâu dài
  short-term appointment
  sự bổ nhiệm ngắn hạn
  temporary appointment
  sự bổ nhiệm tạm thời
  sự hẹn gặp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X